Hoppa till innehåll

Grannsamverkan mot brott

(Senast ändrad av Per 2022-10-21)

Läs en yrkestjuvs tips på hur du skyddar ditt hem från inbrott. Anders_Adalis_tips.pdf

Vi har organiserat oss i ”Grannsamverkan mot Brott”. Här följer i punktform information om vad detta innebär, vad som krävs av oss osv. Vi har låg kriminalitet här i vårt område och målet måste ju vara att det skall vara så även i framtiden.

  • Kravet är att minst 50% av de boende i området skall vara
    intresserade.
  • Vi får avskräckande skyltar och dekaler att sätta upp i området.
  • Varje hushåll bör upprätta en inventarieförteckning över sina saker i huset.
  • Meddela gärna grannar eller kontaktpersonen på gården om ni reser bort mer en vecka, lämna gärna telefonnummer om något skulle hända. Använd gärna ”Grannlappen”.
  • Hjälp till så att det ser bebott ut hos grannar när de är bortresta.
  • Hålla ögon och öron öppna när ni är ute och promenerar i området.
  • Anmäl till Polisen om ni får åverkan på t.ex bilen även om ni inte anmäler till försäkringsbolaget. Detta hjälper Polisen i deras arbete.

Information från polisen

2020-10-11 Rapport

2020-02-28 Inbrott syd-väst

2020-02-04 Inbrott väst

2019-01-30 Varning falska telefonsamtal

Kontaktpersoner för Samfälligheten Taggtickan:

A-gården; Albert Brimo, Ålegårdsgatan 252, tel: 69 43 37, 0739 021158

B-gården; Ingemar Ryding (huvudkontakt) , Ålegårdsgatan 220, tel: 87 52 86, 0708 175286

C-gården; Åke Ivarsson, Ålegårdsgatan 180, tel: 87 14 93, 0706 443388

D-gården; Miklos Tamasi, Ålegårdsgatan 148, tel 87 22 08, 0703 981796

Läs mer:

Polisen om grannsamverkan

Brottsförebyggande rådet om grannsamverkan

Neighbourhood Watch (United Kingdom)


Senast ändrad av Per (238) 2020-10-16