Hoppa till innehåll

Kvartersgården

(Senast ändrad av Per 2022-10-21)

Vår gemensamma lokal där medlemmarna har möjlighet att hyra festlokalen, spela bordtennis och bada bastu. I kvartersgården hålls även årsstämman, där medlemmarna utser styrelse och röstar i frågor som rör vår förening.

Tränings – och bordtennisrummet

Man behöver ha nyckel till ytterdörren, men träningsrummet där det finns träningsredskap och ett bordtennisbord är öppet. För att förhindra att det sker någon åverkan i ska en förälder eller vuxen kontrollera att rummet lämnats i ursprungligt skick.

Bastu

Bokning sker på anslagstavla inne i kvartersgården.

Festlokalen

Att hyra kvartersgården för fest eller vid andra tillfällen är en bra möjlighet för oss boende i området. Det finns dock några saker att tänka på, läs mer här ”länk till dokument nedan eller i länken till höger

Bokningslistan sitter på väggen till vänster om dörren till festlokalen.

•Detta är vår gemensamma föreningslokal och en möjlighet att vårda.

•Utnyttja lokalen gärna och ofta!

•Om det är något som inte fungerar eller om ni har förslag på förbättringar får ni gärna meddela någon i styrelsen.

•Det finns tillgång till både ljudanläggning och projektor

•Om regler (se dokument Regler_vid_hyra_av_kvartersgarden) inte följs och/eller någon närboende blir störd av tillställningen och kommer med berättigat klagomål, tillåts den för festen ansvarige husägaren ej att hyra kvartersgården vid något ytterligare tillfälle.