Hoppa till innehåll

Garagen

(Senast ändrad av Per 2022-10-21)

Våra garage byggdes1984.
Enligt anläggningsbeslutet (1984-10-30) för vår samfällighet äger samfälligheten all
elutrustning inom garagen i form av ledningar, eluttag, strömbrytare, armaturer och dylikt.
Styrelsen äger därmed tillträde till samtliga garage.
Inga ändringar i elinstallationerna får göras utan styrelsens tillstånd.
Elcentraler finns i garagen 16, 21, 34, 44, 58, 61, 70, 81 och 91 samt förråden 20 och 80.
Dessutom finns en fördelningsbox i garage 79.
Elinstallationen i garagelängorna är dimensionerad för endast 500W per garage.

Nu när vi har elektriska portar är det synnerligen viktigt att ingen kopplar in så stora förbrukare att säkringarna går. Det skulle ju medföra att garageportarna inte fungerar – och då blir man inte populär bland grannarna.