Hoppa till innehåll

Välkommen till Samfällighets-föreningen Taggtickan

OBS ! Varför står det att vi tar ut MOMS på senaste fakturan?
Skatteverket har indikerat att vi ska MOMS-befrias, men vi har inte ett formellt besked om det. För Dig spelar det ingen roll eftersom MOMSen är ett nollsummespel. Slipper vi redovisa MOMS blir våra utgifter 25% dyrare och därmed medlemsavgiften. Med andra ord påverkas inte det Du måste betala om MOMSen ingår eller inte.
Läs gärna igenom samtliga årsmötesdokument innan Du ifrågasätter detta.
Ha en fin sommar.

Välkomstbrev / Wellcome letter

Höststäddag 28 september!!!


(Lösenord finns på senaste fakturan)

 

Vi noterar att vår hemsida har enormt många besökare som inte är medlemmar i föreningen. Därför har vi sett oss nödsakade att minska på den information som vem som helst kommer åt.

 


Senast redigerad av Per 2024-01-18