Hoppa till innehåll

(Senast ändrad av Per 2023-05-11)

Vårstäddagen infaller lördagen 13 maj.
Eftersom vi var så duktiga med att ansa växtligheten vid 

Vi samlas vid kvartersgården klockan 10:oo som vanligt då Du förväntas boka in Dig för de uppgifter Du vill utföra.

Längre ned på denna sida finns mer information om städdagen samt en preliminär lista på uppgifter.

 

STÄDNING AV VÅRT OMRÅDE

FORTLÖPANDE

  1. De som ser skräp på föreningens ytor plockar om möjligt upp det.
    Annars rapportera till styrelsen.
  2. De som noterar brister rapporterar till styrelsen. (T.ex. trasig belysning)
  3. Styrelsen beslutar om åtgärd krävs omedelbart eller om åtgärd kan skjutas till städdag.
  4. Frivilliga klipper föreningarnas gräsytor.

Kartor

För att det ska vara lättare att hitta passande uppgifter har vi gjort några kartor.

Där hittar Du numrerade områden för Sopningsuppgifter och Trädgårdsuppgifter.

Bäst är att högerklicka på kartlänkarna ovan och välja Öppna i Nytt Fönster. Då kan Du arrangera fönstren på Din datorskärm så att Du kan se kartorna samtidigt som Du bläddrar i uppgiftslistan längre ner i detta fönster.

Notera att i de flesta webbläsare kan man zooma in så att man lättare kan se siffrorna på kartorna.

Då kan det se ut så här:

Men notera att ett antal uppgifter, i tabellen nedan, redan är markerade med husnummer inom parentes. Det är de områden som ni förväntas ansvara för kontinuerligt och inte i första hand arbeta med på städdagarna.

 

 

Uppgifter vårstäddagen lördagen 13 maj 2023

 

Vissa uppgifter är mycket små, andra är större. När en uppgift är klar väljer Du givetvis en ny uppgift. Tänk på att vi bara är 60 hushåll, men att det finns över 90 uppgifter på listan.

Du bokar Dina uppgifter på den fysiska listan som fram till städdagen finns innanför entrédörren i kvartersgården.
På städdagen flyttar vi ut listan till kvartersgårdens västra fasad.

Listan här nedan är endast till för att Du i lugn och ro ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka uppgifter som finns och deras nummer.

Lämplig för gård Nr Uppgift   Bokad av
A B C D   Varm korv och fika   230
          Städjobb    
A B C D 201 Tvätta kvartersgårdens fönster    
A B C D 202 Städa kvartersgårdens hall, pentry, handikapptoa, toa, bastu och gym.    
          Målar-, snickar- och mekanikerjobb    
A       301 Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på A-gårdens lekplats (Använd fantasin och leta efter det som kan vara farligt för barnen. Kan något rasa? Kan man skära sig på något? Kan man fastna med huvudet eller någon annan kroppsdel? Kan barn lockas att leka med sanden under gungorna? … och så vidare.)    
  B     302 Barnsäkerhetskontroll av lekstuga och rutschbana B-gårdens lekplats    
    C   303 Barnsäkerhetskontroll av gungor och rutschbana C-gårdens lekplats    
      D 304 Barnsäkerhetskontroll av rutschbana D-gårdens lekplats    
A       305 Smörjning av låset i bommen mot A-gården    
A B     306      
    C   307 Smörjning av låset i bommen mot C-gården    
      C 308 Smörjning av låset i bommen mot D-gården    
A B C D 309 Kontroll/byte av flagglinan   238
A       310 Olja sandlådan och bänkarna på A-gården    
  B     311 Olja sandlådan och bänkarna på B-gården    
    C   312 Olja sandlådan och bänkarna på C-gården    
      D 313 Olja sandlådan och bänkarna på D-gården    
    C D 314 Måla om de vita linjerna på parkeringen under kraftledningen så att det blir 8 platser i stället för 9.    
          Elektrikerjobb    
A B C D 401 Kontroll av parkbelysningens fasta LED-armaturer    
A B C D 402 Kontroll och byte av trasiga glödlampor på garagen och kvartersgården    
A B C D 403 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på A-gården   238
A B C D 404 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på B-gården    
A B C D 405 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på C-gården    
A B C D 406 Kontrollera/fixa 3 eluttag för julgran på D-gården    
A B C D 407 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 16 så att det går att öppna för lampbyte.    
A B C D 408 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 34 så att det går att öppna för lampbyte.   Nej
A B C D 409 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 44 så att det går att öppna för lampbyte.   Nej
A B C D 410 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över förråd 80 så att det går att öppna för lampbyte.    
A B C D 411 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 79 så att det går att öppna för lampbyte.    
A B C D 412 Läsa av / fotografera mätarställningen i garagen med elbilsladdning och mejla till styrelsen. (Denna uppgift ska ej utföras av de aktuella garageinnehavarna. Lista över aktuella garage fås av Per i hus 238)    
A B C D 413 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 51 så att det går att öppna för lampbyte.   Nej
          Rörmokarjobb    
A B     501 Rensning av brunnarna på A- och B-gårdarna med tillhörande parkeringsytor   238
    C D 502 Rensning av brunnarna på C- och D-gårdarna med tillhörande parkeringsytor    
          Takjobb    
        601      
A B     602 Rensning av kvartersgårdens hängrännor och stuprörsfilter    
A B     603 Rensning av hängrännorna på garagelänga 1    
A B     604 Rensning av hängrännorna på garagelänga 2    
A B     605 Rensning av hängrännorna på garagelänga 3    
A B     606 Rensning av hängrännorna på garagelänga 4    
A B     607 Rensning av hängrännorna på garagelänga 5    
    C D 608 Rensning av hängrännorna på garagelänga 6    
    C D 609 Rensning av hängrännorna på garagelänga 7    
    C D 610 Rensning av hängrännorna på garagelänga 8    
    C D 611 Rensning av hängrännorna på garagelänga 9    
          Renhållningsjobb    
A B     701 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 3 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda)    
    C D 702 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 9 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda)    
A B     703 Tömning av papperskorgen på A-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel)    
A B     704 Tömning av papperskorgen på B-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel)    
    C D 705 Tömning av papperskorgen på C-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel)    
    C D 706 Tömning av papperskorgen på D-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel)    
          Trädgårdsjobb    
        801 Ogräsrensning samt klippning av häcken väster om AB-infarten så att den får ett enhetligt utseende. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (240) (242) (244) (248) (250) (254) (258) (262)
A B     802 Skötsel del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (238) (260)
A B     803 Skötsel av ytan väster samt del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (236) (246) (252) (260)
A B     804 Skötsel av ytan vid garagelänga 3:s sydvästra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (260)
A B     805 Skötsel av ytan väster och söder om glasiglorna (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (210) (218)
A B     806 Skötsel av ytan vid garagelänga 4:s sydöstra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (212)
A B     807 Rensning av ogräs under staketet mot korgbollsplanen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A B     808 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartersgårdens västra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (204) (224)
A B     809 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid förråd 20 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A B     810 Ogräsrensning samt klippning av häcken söder om hus 206 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (206)
A B     811 Skötsel av planteringen nordväst om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (202)
  B     812 Skötsel av planteringen nordost om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (200)
    C D 813 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartergårdens östra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
    C D 814 Skötsel av häcken öster om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B C   815 Rensning av skräp och löv på gräsytorna på kullen söder om kvartersgården. Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B C   816 Rensning av skräp och löv i skogsdungen på kullen söder om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A       817 Rensning av skräp och löv på A-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (236)
A       818 Skötsel av planteringen söder om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (252) (254) (256) (258)
A       819 Skötsel av planteringen söder om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (250)
A       820 Skötsel av planteringen väster om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (246) (248)
A       821 Skötsel av planteringen norr om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (242) (244)
A       822 Skötsel av planteringen norr och öster om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (238)
(240) (260) (262)
A       823 Rensning av ogräs och skräp på sandytan på A-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A       824 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A       825 Städning av sandlådan på A-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
A       826 Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på A-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B     827 Skötsel av lekstugan på B-gården samt gräs och planteringar kring den. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (228) (230) (232)
  B     828 Skötsel av planteringen norr om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (222) (226)
  B     829 Skötsel av planteringen norr om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   -220
  B     830 Rensning av skräp och löv på B-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B     831 Skötsel av planteringen söder om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (214)
  B     832 Skötsel av planteringen söder om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (234)
  B     833 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B     834 Städning av sandlådan på B-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
  B     835 Rensning av ogräs och skräp på sandytan på B-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
    C   836 Städning av slänten mot C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (172)
    C   837 Skötsel av planteringen väster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (170)
    C   838 Skötsel av planteringen norr om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (168)
    C   839 Skötsel av planteringen öster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (188)
    C   840 Skötsel av planteringen öster om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (186)
    C   841 Skötsel av planteringen söder om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (176)
    C   842 Skötsel av planteringen väster och nordväst om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (174)
    C   843 Städning av sandlådan på C-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
    C   844 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på C-gårdens lekplats    
    C   845 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
    C   846 Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på C-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (186) (188)
      D 847 Skötsel av planteringen väster om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 848 Skötsel av planteringen norr om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 849 Skötsel av planteringen norr och öster om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 850 Skötsel av planteringen söder om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 851 Skötsel av planteringen söder om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 852 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 853 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på D-gårdens lekplats (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 854 Städning av sandlådan på D-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
    C D 855 Skötsel av planteringen väster om förråd 80. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (198)
    C D 856 Skötsel av planteringen öster om garage 79. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (198)
    C D 857 Snygga till kring transformatorstationen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (154)
    C D 858 Rensa ogräs och snygga till grusytan bakom sopstationen på CD-parkeringen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (162) (196)
    C D 859 Rensning av planteringen nord-väst om garagelänga 9 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (184)
        860 Skötsel av planteringen norr om garage 61. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (180) (182)
    C D 861 Klipp buskage och häckar utmed garagelänga 6 västra sida så att inga grenar når utanför kantstenarna. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (180) (182)
    C D 862 Skötsel av planteringen söder om garage 65. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)   (178) (180) (182) (184)
    C D 863 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.   (164) (166) (176) (190)
    C D 864 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.   (150) (160)
    C D 865 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.   (164) (166) (176) (190)
    C D 866 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.   (150) (160)
    C D 867 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.   (148)
    C D 868 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.    
    C D 869 Skötsel av planteringen under kraftledningen på CD-parkeringen.    
      D 870 Beskär buskaget som tillhör hus 192 så att det inte når ut över gångvägen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)    
      D 871 Rensning av ogräs mellan plattorna utanför Garage 70 fram till bommen mot C gården.    
A B     872 Fällning av det döda trädet i häcken mot gatan AB-parkeringen.    
          Sopningsjobb    
A B     901 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     902 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     903 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     904 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     905 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     906 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     907 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     908 Sopa kring glasiglorna. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A B     909 Sopa korgbollsplanen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B C   910 Sopa gångvägen på kullen vid kvartersgården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A       911 Sopa gångvägen mellan hus 256 och garagelänga 1. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A       912 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A       913 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A       914 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
A       915 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     916 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     917 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     918 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     919 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     920 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B     921 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
  B C   922 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C   923 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C   924 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C   925 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 926 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C   927 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C   928 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
      D 929 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
      D 930 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
      D 931 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
      D 932 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 933 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 934 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 935 Sopa återvinningsplatsen vid CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 936 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 937 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
    C D 938 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)    
          Stenarbetarjobb    
A       1001 A-gårdens lekplats, 258/256: Lösa stenar, men i småbitar, kanske går att laga    
A       1002 A-gården gången ut mot Ålegårdsgatan: Lösa stenar    
A       1003 A-gårdens parkering utanför garage 11: Stenar saknas    
  B     1004 B-gårdens lekplats, utanför 220: En sten saknas.    
  B C   1005 Hörnet gången mellan B&C-gårdden / branta gången upp mot A&B parkering: Två lösa stenar, borde gå att laga    
    C   1006 C-gårddens lekplats, hörnet 166/190: Ett flertal lösa stenar    
    C   1007 C-gårddens lekplats, hörnet 184/176: Ett flertal stenar saknas    
    C D 1008 CD-gårdens parkering hörnet utanför Garage 65: En lös sten, en bit fattas.    
      D 1009 D-gårddens lekplats, hörnet 148/198: Lösa stenar    
      D 1010 D-gårddens lekplats, hörnet 150/156: Lösa stenar    
      D 1011 D-gårddens lekplats, hörnet 162/192: Lösa stenar    
A B C D 1012 Identifiera vilka yttre garageväggar som kräver underhåll    

Senast uppdaterad av Per (238) 2023-04-28